BLOG PASTORA - Kościół Zielonoświątkowy Zbór FILADELFIA w Lubaniu

Przejdź do treści
Jako wierzący musimy nauczyć się, co to znaczy naprawdę ufać i polegać na naszym Ojcu Niebieskim. Pewna ilość ludzie wierzy w Boga, ale bardzo niewielu faktycznie mu ufa. Ufać Bogu oznacza, być świadomie od niego uzależnionym i nie pokładać nadziei w nikt innym.
Andrzej Kurzawski | 26/11/2017
Jest duchowa walka i każdy wierzący jest żołnierzem w armii Bożej. Bycie nieprzygotowanym na wojnę może rodzić niebezpieczeństwo. Jesteśmy wyposażeni przez Boga do zwycięstwa w każdej dziedzinie naszego życia. Poznanie tej prawdy przychodzi przez Słowo Boże dzięki objawieniu Ducha Świętego. Ważne jest, aby uaktywnić naszą postawę.
Andrzej Kurzawski | 23/11/2017
Jak odnajdę Boga? To pytanie zadaje sobie wiele ludzi. Może łatwiej byłoby zapytać: „Jak Bóg odnajdzie mnie?". Biblia bardzo jasno udziela odpowiedzi i wyraźnie pokazuje, jak odnaleźć Boga. Dla Boga nie ma nic ważniejszego niż spotkać ciebie i mnie w Swojej łasce. Bóg pokazał Swoją miłość do nas, kiedy wysłał na świat swojego jedynego Syna, aby odnalazł ludzi - właśnie ciebie i mnie. Oczywiście, aby odnaleźć Boga, trzeba Go szukać według Jego woli.
Grzegorz Wąs | 22/11/2017
Bóg objawił się Józefowi i powiedział: „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego" (Ewangelia św. Mateusza 1:21). Bóg sam nadał imię dziecku. To cudowne imię skrywa tajemnice i błogosławieństwa. Przez to wspaniałe imię cały świat może doświadczyć wielkiej Bożej miłości. W tym dobrze znanym wersecie jest napisane: ..Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Ewangelia św. Jana 3:16).
Grzegorz Wąs | 20/11/2017
Czy wiesz kim naprawdę jesteś w Jezusie Chrystusie? Czy wiesz kim się stałeś w momencie swojego nowego narodzenia?Czy wiesz jaki masz autorytet? Czy wiesz że pomimo tego iż jesteś nowo narodzonym człowiekiem, dopóki nie będziesz miał pełnej świadomości co to oznacza, jaki masz teraz autorytet i kim jesteś to pewne rzeczy po prostu nie będą działać?
Andrzej Kurzawski | 29/5/2017
Być może powiedziano Tobie, że jako chrześcijanin musisz się nauczyć "ufać Panu całym swoim sercem". Ale co to znaczy? Słynny fragment z Przypowieści Salomona w rozdziale 3 zawiera kilka podpowiedzi. Znajdziesz tam kroki, które budują zrozumienie zaufania.
Andrzej Kurzawski | 13/4/2017
Jedną z najważniejszych postaw, które powinna nam towarzyszyć jest dziękczynienie. Wielu wierzących pokonało niewyobrażalny ból i tragedię dzięki tej postawie. Nie jest to łatwe, ale jest możliwe.
Andrzej Kurzawski | 16/3/2017
Zmiana jest procesem, który rozpoczyna się od przemiany umysłu. Jednym z powodów dla którego ludzie nie potrafią się zmienić to lęk i wewnętrzne przekonanie, że tego nie można zrobić.
Andrzej Kurzawski | 3/1/2017
2 Koryntian 6:1 „ A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali ”. Pewnego razu rozmawiałem z człowiekiem, który doszedł do wniosku, że „łaska ogłupia”. Na potwierdzenie swojej tezy przytoczył wers z księgi Kaznodziei Salomona 8,12: „Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego”.
Andrzej Kurzawski | 19/11/2013
Wróć do spisu treści