7 kroków prowadzących do całkowitego zaufania Panu … w codziennym życiu

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

7 kroków prowadzących do całkowitego zaufania Panu … w codziennym życiu

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Andrzej Kurzawski w Rowój duchowy · 13 Kwiecień 2017
Tags: 7krokówprowadzącychdocałkowitegozaufaniaPanuwcodziennymżyciu
7 kroków budujących zaufania do Boga w codziennym życiu 
Być może powiedziano Tobie, że jako chrześcijanin musisz się nauczyć "ufać Panu całym swoim sercem".
Ale co to znaczy?
Słynny fragment z Przypowieści Salomona w rozdziale 3 zawiera kilka podpowiedzi.
Znajdziesz tam kroki, które budują zrozumienie zaufania.
 
7 kroków prowadzących do całkowitego zaufania Panu … w codziennym życiu

 
1. Nie uzależniaj się od ciebie

 
Żyjemy w świecie, w którym zaufanie jest luksusem, towarem deficytowym. Salomon, słynny król Izraela, napisał w Przypowieściach, że niezawodne zaufanie rodzi się tam, gdzie jest początek wszystkiego, czyli w Bogu:
 
Przypowieści Salomona 3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!
 
Aby rozważać ten fragment należy jasno zdefiniować co oznacza sławo zaufać?
 
zaufać
 
1. «powierzyć swoje sprawy osobie lub instytucji, której się ufa»
 
2. «uznać, że czyjeś słowa, informacje itp. są prawdziwe»
 
3. «uznać, że ktoś posiada jakieś umiejętności i potrafi je odpowiednio wykorzystać»
 
ufać
 
1. «mieć przekonanie, że ktoś nie oszuka i nie zrobi niczego złego»
 
2. «być przekonanym, że czyjeś słowa, informacje itp. są prawdziwe»
 
3. «być przekonanym, że ktoś posiada jakieś umiejętności, zdolności itp. i potrafi je odpowiednio wykorzystać»
 
4. «mieć nadzieję lub być pewnym, że coś się stanie»
 
 
Zaufać z całego swojego serca oznacza dwie rzeczy:
 
1.      Posiadam mądrość życiową. Czym jest ta mądrość, to wiedza jaką nabyłem przez lata różnych doświadczeń życiowych.
 
2.      Posiadam duchowa i emocjonalną cześć swojego jestestwa. Ta życiowa mądrość wyposażona został w „bezpieczniki” uczuć i emocji, które mogą być pomocne, ale i też mogą stać się przeszkodą.
 
Zaufać Panu z całego serca i niepoleganie na własnym rozumie oznacza wybieranie jego mądrości ponad moją modrość bez względu na to, co czuje i jakie emocje się pojawiają. Przeszkodą w zaufaniu jest lęk.   Lęk to reakcja emocjonalna przed rzeczami, niebezpieczeństwami nierzeczywistymi wyobrażonymi. To lęk z przeszłości stara się zdefiniować naszą przyszłość, ale podniesienie się ponad lęki ku zaufaniu Bogu wyzwala.    
 
 
                        
 
 
2. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach

 
Potrzeba przebywania z Bogiem jest postawą czasową. Dlaczego czasową? Bo jak trwoga to do Boga. Tak wygląda życie wielu ludzi. Czy mam świadomość, że życie to budowa, którą wznosimy latami i że od umiejętnego budowania zależy życie człowieka. Zasada przyczyny i skutku, każde działanie przynosi rezultat. Bóg jest fachowcem od remontów i napraw, fajnie by to było. Ja psuję On naprawia.  
 
PBW Przypowieści Salomona 3:6 Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
 
Czasami jest tak, że powodem mojego wołania jest prośba o naprawę, ale dojrzałe życie chrześcijanina to życie z pamięcią o Nim na wszystkich moich drogach. Co to oznacza?
 
PBWP Przypowieści Salomona 3:6 Staraj się Go dostrzegać na wszystkich swych drogach, bo On sam wyrównuje twe ścieżki.   
 
Jeśli dostrzegam, zauważam, zwracam uwagę to podporządkowuje się i pozwalam Mu prostować moje życiowe ścieżki. Z Bogiem nie budujesz przeszłości, budujesz przyszłość, a więc On prostuje ścieżki przyszłości rozpoczynającej się od teraźniejszości.   
 
Kluczowe słowo to „na wszystkich” Nie budujemy budowli ażurowej, gdzie prześwity pozwalają wiatrom przeciwności hulać swobodnie. Na wszytkach to oznacza na wszystkich, czyli w każdej dziedzinie życia.
 
 
 
3. Unikaj Złego

 
Czym jest unikanie złego? Aby to zrozumieć trzeba przyjrzeć się temu co mówi Słowo w tym fragmencie   
 
Przypowieści Salomona 3:7 Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!                            
 
Kluczem jest słowo „sam”. To właśnie „sam” a raczej sama Ewa zadecydowała o zarwaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. W ten sposób otworzyła drzwi niezależność wobec Boga. Słowo „sam” zawiera w sobie obraz egoizmu, egocentryzmu. „Ja” najważniejszy, „Ja” samotny „Ja” … Ten werset jest zachętą do społeczności. Interpretując te słowa można napisać – Nie żyj w samotności porozmawiaj ze Mną a unikniesz złego … Ponieważ bać się Pan oznacza uznać go za autorytet w konwersacji, w społeczności, z której wypływają wnioski. Zastosowanie wniosków przynosi rezultat.  
 
Przypowieści Salomona 3:8 To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.
 
PBWP Bo to jest zbawienne dla Twojego zdrowia i kościom Twoim niesie pokrzepienie.
 
Tak naprawdę to Unikać złego oznacza unikać samotności. Kiedy dążymy do głębokiej relacji z Nim znajdujemy obfite, owocne życie. Ale ucieczka od zła i dążenie do relacji z Bogiem nie przychodzi automatycznie. Oznacza to, że musimy dokonać pewnych zmian poprzez:
 
 
4. Stawianie Boga na pierwszym miejscu

 
Łatwo jest postawić siebie samego na pierwszym miejscu. Jest to zgodne z grzeszną ludzką naturą. Kiedy odnosimy zwycięstwo, pragniemy gratulacji, ale kiedy zdarzy się niepowodzenie, szukamy pocieszenia, ale również szukamy winnego tegoż niepowodzenia. Innymi słowy, jesteśmy egoistami.
 
Jest dziedzina, która objawia szczególnie ten egoizm, to dziedzina finansów. Z łatwością oddajemy stare buty, przechodzona koszulę, wysłużoną wersalkę. I jest to dar dla… A gdy chodzi o pieniądze, oddanie tej dziedziny Bogu jest o wiele trudniejsze. Salomon, który miał dość bogactwa, wiedział, że jego pieniądze nie należą do niego:
 
Przypowieści Salomona 3:9 Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!
 
10 I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.
 
Jeśli stawiasz Boga w finansach na pierwszym miejscu, to tak naprawdę pokazujesz, jak bardzo polegasz na Nim. Przekazanie dziesięciny z twojego wynagrodzenia wymaga w końcu ogromnej wiary. Ale robiąc to oznacza, że nie jesteś egocentrykiem, ale jesteś ukierunkowany na zaufanie Boga.
 
Aby tam dotrzeć, upewnij się ...    
 
 
5. Kontroluj siebie poprzez Słowo Boże

 
Bądźmy szczerzy. Kiedy ocenimy samych siebie to ocena brzmi: nie jesteśmy tacy dobrzy. Bardzo często szukamy sposobów, aby usprawiedliwić nasze zachowanie, nasze działania i nasze grzechy.  Ale też, w cichości, zadajemy sobie pytanie – dlaczego taki jestem?  Prorok Jeremiasza bardzo dobrze to ujmuje:
 
Jeremiasza 17:9 Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?
 
Jeśli chcesz naprawdę ufać Bogu i uciekać od zła, musisz dokładnie wiedzieć, gdzie jesteś. Musisz znaleźć obiektywny prawdę, to lustro które nie zakłamuje rzeczywistości. I tym lustrem jest Słowo Boże, czyli Biblia.
 
Oczywiście, to nie znaczy, że zawsze przypadnie ci do gustu to co zobaczysz:
 
Przypowieści Salomona 3:11 Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!
 
PBWP Synu mój, nie lekceważ sobie napomnień Pańskich i nie buntuj się, kiedy cię zacznę karcić.
 
Zgadza się, oburzam się i to często. Ale kiedy zdarza się coś złego, trudnego, widzę, jak reaguje, a to w końcu powoduje, że przyznaje się, przed sobą i Bogiem, że musi przyjść zmiana. Im bardziej jestem w Biblii, tym więcej rzeczy odkrywam które tak naprawdę poprzez posłuszeństwo uwalniają mnie od obciążeń. I w miejsce lekceważenia pouczeń Pana wchodzi dziękczynienie.
 
Psalmów 119:11 W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
 
Kiedy Pismo Święte jest mocno zasadzone w moim sercu, to Bóg będzie używał swojej mądrości do uwalniania mnie od niepotrzebnych zmagań. Dlatego …
 
 
6. Słuchaj Ducha Świętego

 
Kiedy Jezus obiecał posłać Ducha Świętego dla kościoła, powiedział swoim uczniom, że Pocieszyciel będzie ich duchowym kompasem lub GPS:
 
Jana 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
 
Kiedy czytamy ten werset, możemy zadać sobie pytanie, kiedy Pan Jezus przemawiał do mnie, aby Duch Święty mógł mi przypomnieć co On powiedział do mnie? Właśnie rozważanie Słowa Bożego jest wielką pomocą dla Ducha Świętego w prowadzeniu nas. To On posługuje się Słowem Bożym i mówi… a pamiętasz co tam było zapisane, zwróć uwagę na to czy na tamto… Czy ta sytuacje nie jest podobna do historii … A co zrobiłem, kiedy ten człowiek wołał o pomoc? Czy go zostawiłem? …  Duch Święty, Pocieszyciel, prowadzić nas. Oznacza to, że nie jesteśmy sami.
 
Jozuego 1:5 Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę.
 
Powtórzonego Prawa 31:6 Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
 
 
7. Odpoczywaj w Bożej Miłości

 
Kiedy stajemy przed trudnościami, możemy czasami zastanawiać się, czy na pewno Bóg troszczy się o nas. Dlaczego złe rzeczy się zdarzają? Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebuję? Salomon przypomina nam, że Bóg nigdy nie zostawia nas, abyśmy sami siebie bronili:
 
Przypowieści Salomona 3:12 Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga (poprawia, koryguje), jak ojciec swojego ukochanego syna.
 
Nawet w dobie „turbulencji” Bóg jest przy nas i wykorzystuje te wyzwania, aby nas kształtować. Kiedy to zrozumiemy, nasza perspektywa spojrzenia całkowicie się zmienia. Nie widzimy już naszych niepowodzeń jako porażek. Widzimy je jako chwile zmagania, kiedy to Bóg, jako nasz kochający Ojciec, prowadzi nas i czyni nas zwycięzcami, którzy uczą się, pokonywać trudności, a nie poddaj się im.
 
I właśnie dlatego możemy ufać Panu całym sercem. On dba o nas każdego dnia. Daje nam to, czego potrzebujemy, abyśmy się rozwijali. On wylewa błogosławieństwo za błogosławieństwem.
 
Jakuba 1:17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
 
Oczywiście, codzienne stosowanie tych kroków nie jest łatwe. Dlatego Jezus powiedział, że musimy zaprzeć się sobie i podążyć za Nim (Mat. 16:24). Ufanie Bogu musi znaleźć swoje zastosowanie od wspaniałego poranka do zwycięskiego wieczora. Ale nigdy w tym nie jesteśmy sami:
 
Mateusza 28:20 …A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Andrzej KurzawskiNie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści