12 prawd które pomagają pokonać życiowe sztormy

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

12 prawd które pomagają pokonać życiowe sztormy

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Andrzej Kurzawski w Rowój duchowy · 16 Marzec 2017
Tags: życiowesztormy
12 prawd które pomagają pokonać życiowe sztormy


Jedną z najważniejszych postaw, które powinna nam towarzyszyć jest dziękczynienie.
Wielu wierzących pokonało niewyobrażalny ból i tragedię dzięki tej postawie.
Nie jest to łatwe, ale jest możliwe.

Efezjan 5:20 mówi nam, że powinniśmy dziękować "zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa" jak również 1 Tes 5:18 mówi "dziękować we wszystkich okolicznościach; taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. "Postawa wdzięczności pomaga nam skupić się na Boga w naszym utrapieniu, odciąga nas od narzekania, wzmacnia naszą wiarę i przynosi chwałę Jezusa.

Istnieje wiele prawd za które możemy podziękować Bogu, gdy przechodzimy trudny czas, oto 12 prawd, które powinniśmy sobie przypomnieć w okresie życiowych sztormów:

1) Bóg jest suwerenny i ma pełną kontrolę nad czasem niedoli.

Izajasza 46:9 Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.

10 Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.

2) Boża miłość i miłosierdzie nigdy nie ustaje

Treny 3:22 niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje.

23 Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja.

3) Jezus nigdy nie opuści cię i nie porzuci.

Hebrajczyków 13:5 Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.

4) Bóg jest z tobą w Twoim utrapieniu.

Izajasza 43:2 Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.

5) Bóg słyszy każdą Twoją modlitwę.

Psalmów 34:16 Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.

Psalmów 34:18 Wołają, a Pan wysłuchuje ich I ocala ich ze wszystkich udręk.

6) Bóg używa trudnego czasu, aby wykrzesać w tobie zwycięskiego Chrystusa.

Rzymian 8:28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci;

7) Utrapieniu jest chwilowe i w porównaniu z wiekuistą nagrodą jest uszlachetniającym epizodem.

2 Koryntian 4:17 Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały,

8) Jezus jest twoim współczującym Najwyższym Kapłanem, który nieustannie wstawia się za Tobą

Hebrajczyków 4:15 Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.

Hebrajczyków 7:25 Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.

9) Bóg jest blisko ciebie w Twoim bólu.

Psalmów 34:19 Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu.

10) Jezus jest naszym schronieniem, siłą i mocną twierdzą która Cię uchroni.

Psalmów 46:2 Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

Przypowieści Salomona 18:10 Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny.

11) Bóg Cię ocalił, zmył twoje grzechy i przyjął Cię jako swoje dziecko.

Rzymian 4:7 Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte;

12) Pewnego dnia Jezus otrze wszelką łzę z oczu i zobaczysz jego chwalebne oblicze.

Objawienie 21:4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Pastor Andrzej Kurzawski


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści