CZAS WOJNY

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

CZAS WOJNY

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Andrzej Kurzawski w Studiowanie Słowa Bożego · 23 Listopad 2017
Tags: CZASWOJNY
Czas wojny

 


Jest duchowa walka i każdy wierzący jest żołnierzem w armii Bożej.
Bycie nieprzygotowanym na wojnę może rodzić niebezpieczeństwo.
Jesteśmy wyposażeni przez Boga do zwycięstwa w każdej dziedzinie naszego życia.
Poznanie tej prawdy przychodzi przez Słowo Boże dzięki objawieniu Ducha Świętego.
Ważne jest, aby uaktywnić naszą postawę.
 
 1. Wszystko ma  swój czas (Kaznodziei 3:1-8).  

  1. Staczaj dobry bój (1Tymoteusz 1:18,
   1. Usilnie walczyć o wiarę (Judy 1:3).
    1. Walka o  wiarę to ochrona pozycji jaką masz w Jezusie Chrystusie
   2. Bądź czujny, ponieważ diabeł chce cię okraść.        (Jana 10:10; 1 Piotr 5:8)
   3.       
    1. Trzeźwość  – wolność od złudzeń, odurzenia, wpływ kłamstwa w porównaniu do prawdy Słowa Bożego.
   4. Szatan chce zniszczyć twoje zaufanie i wiarę w  Boga.  
   5. Chce, abyś uwierzył, że nie możesz zwyciężyć.
  2. Jesteś dobrze uzbrojony do walki (Psalm 18:32-40).
   1. Kiedy studiujesz Pismo Święte, aby je poznać, przygotowujesz się do zwycięskiej walki.  
   2. Bądź mistrzem dla sprawy Chrystusa!
   3. Pokonuj trudności jako dobry żołnierz (2  Tymoteusza 2:3)  
   4. Ciężkie czasy pomagają określić to kim naprawdę   jesteś.
   
 2. Co powinien robić      żołnierz?

  1. Żołnierz to ten, kto ma siłę do obrony przed  atakami szatana.
  2. Żołnierz włada wielkimi wpływami poprzez swoją władzę  i rangę.
  3. Żołnierz rozumie rozkazy i znaczenie       posłuszeństwa.
  4. Żołnierz ma obowiązki
   1. Etyka pracy, obowiązki, przygotowanie i  szkolenie.
   2.  
 3. Żołnierze      sprawdzają się w walce?
  1. Bitwa została już wygrana.
   1. Diabeł został pokonany. Jezus pokonał go dwa tysiące lat temu.
   2. Musimy go pokonać na poziomie osobistym.
   3. Nie możemy bać się reprezentować Jezusa Chrystusa.
   4. Musimy angażować się aktywnie w tą walkę.
   5. Możemy chodzić w zwycięstwie w naszym życiu.
   6. Szatan chce, byśmy myśleli, że nie możemy wygrać
  2. Żołnierze są świadomi przyczyny, dla której walczą; wiedzą, że życie jest zagrożone.
   1.    
   2. Wiedzą, jakie są ich obowiązki.
   3. Jeśli żołnierz nie jest we właściwym miejscu   podczas bitwy, życie może zostać utracone
   4. Jeśli on lub ona ma złą postawę, zagrażają bezpieczeństwu  wszystkich.
   
 4. Jak skuteczny   Jesteś w Królestwie Bożym?
  1. Aby określić skuteczność, zadaj sobie  następujące pytania:
   1. Jak ważna jest dla ciebie możliwość korzystania  z autorytetu Królestwa Bożego?
   2. Czy boży entuzjazm towarzyszy mojemu życiu?
   3. Jakie byłoby moje życie, gdybym całym sercem wypełniał  wole Bożą?
  2. Pamiętaj, kim jesteś (1 Piotra 2:9).  
   1. Uchwyć się żywota wiecznego i składaj dobre wyznanie wiary. Staczaj dobry bój. (1Tymoteusza 6:12; 2 Tymoteusza 4:7).              
   2. Bądź gorliwy (2 Tymoteusza 4:2,).
 5. Bądźcie silni  w Panu przez jedność z nim (Efezjan 6:10-20,)
  1. Załóż całą Bożą zbroję tak, że będziesz odnieść sukces wobec strategii wroga.
   1. Bożą zbroje – Proś Ducha Świętego, aby objawił  ci tę prawdę.
    1. Ta zbroja została ci dana!!! Nie to co ty masz zrobić, ale to co Jezus zrobił dla ciebie. (2 Koryntian 5:21; Izajasza 54:17)
   2. Nie zmagasz się z ciałem i krwią, poddając się  tylko fizycznym przeciwnikom, ale przeciwko siłom duchowym niegodziwości  w sferze niewidzialnej
    1. Co przeciwnik chce uczynić tobie? (Jana 10:10)
   3. Zacisnąć pas prawdy
    1. On mówi kim zostałeś uczyniony w Chrystusie
   4. Weź pancerz sprawiedliwości
    1. On mówi o tym kim jesteś w Chrystusie   
   5. Podnieść Tarcze wiary.
    1. Ona broni tego kim jesteś w Chrystusie
   6. Włóż hełm zbawienia i miecz Ducha, który jest Słowo Boże
    1. Potwierdza i daje odpór atakom podważającym To kim jesteś w Chrystusie
   7. Rozmawiaj z Bogiem przez cały czas; wstawiając  się za świętych.
    1. Przez to kim jesteś w Chrystusie
    2.  

Jest duchowa walka i każdy wierzący jest żołnierzem w armii Bożej.
 
Bycie nieprzygotowanym na wojnę może rodzić niebezpieczeństwo.
Jesteśmy wyposażeni przez Boga do zwycięstwa w każdej dziedzinie naszego życia.
Poznanie tej prawdy przychodzi przez Słowo Boże dzięki objawieniu Ducha Świętego.
Ważne jest, aby uaktywnić naszą postawę.

Pastor Andrzej Kurzawski


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści