DROGA DO BOGA

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

DROGA DO BOGA

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Grzegorz Wąs w Ewangelizacja · 22 Listopad 2017
Tags: DrogadoBoga
Droga do Boga

Jak odnajdę Boga?
 
To pytanie zadaje sobie wiele ludzi. Może łatwiej byłoby zapytać: „Jak Bóg odnajdzie mnie?". Biblia bardzo jasno udziela odpowiedzi i wyraźnie pokazuje, jak odnaleźć Boga.
 Dla Boga nie ma nic ważniejszego niż spotkać ciebie i mnie w Swojej łasce. Bóg pokazał Swoją miłość do nas, kiedy wysłał na świat swojego jedynego Syna, aby odnalazł ludzi - właśnie ciebie i mnie.
Oczywiście, aby odnaleźć Boga, trzeba Go szukać według Jego woli.
 
Jezus powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Ew. Jana 14:6). On, Jezus, jest drogą do wspólnoty z Bogiem. Wszyscy ludzie odeszli od Boga i zgrzeszyli przeciwko Niemu - „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23).

 
Dzięki Jezusowi Bóg przebaczył nam nasze winy, dzięki Niemu mamy też zupełnie nowe możliwości - możemy przyjść i mieć społeczność z żywym i świętym Bogiem. Jezus obiecuje, że „... tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz” (Ew. Jana 6:37). Możesz przyjść do Jezusa.
 
Jak mam przyjść do Jezusa?
 
Pytasz „jak?" - wszystko zaczyna się poprzez wiarę! Kiedy czujesz, że Duch Święty przybliża się do ciebie, pozwól Mu objawić tobie Jezusa.
 

Stare życie przeminie i będzie przebaczone w Jezusie.
  
Poprzez Swoje Słowo i Ducha Świętego Bóg wlewa w twoje serce wiarę (Ust do Rzymian 10:10).
 
Biblia mówi: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dal prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Ew. Jana 1:12).
 
Trzeba wiele łaski i mocy, aby stać się przemienionym i urodzonym na nowo, to znaczy - stać się dzieckiem Bożym. Ale Jezus to daje.

On daje siłę, abyś był wolny od kajdan On daje grzechu i abyś mógł jeszcze raz, duchowo,
 
ci siłę, narodzić się na nowo. A to jest całkowicie abyś był niemożliwe do zrobienia samemu.
 
wolny
 
- Biblia obiecuje: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wiernyjest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" (1 Ust Jana 1:9). A także: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).
 
To takie wspaniałe i proste. Ty wyznajesz swoje grzechy Jezusowi i wierzysz, że odkupił je On na Krzyżu Golgoty, a wtedy On wybacza ci i oczyszcza cię.

 
Nowe stworzenie
 
Jeden z najwspanialszych wersetów w Biblii to: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe"
 
(2 Koryntian 5:17).

Otwórz swoje serce

Jeśli dzisiaj słyszysz głos Boga, nie zatwardzaj swojego serca. Nie zamykaj serca na Jezusa łaskę i miłość. Jezus do niczego cię nie zmusza, jedynie puka do ..drzwi twojego serca" - a klucz do niego masz ty. Tylko ty możesz pozwolić Mu wejść do twojego życia i serca.
 
Bóg umieścił nas na tej ziemi tylko w jednym celu: abyśmy Go szukali: „... żeby szukały Boga, (...) bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas" (Dzieje Apost. 17:27). On nie jest daleko od ciebie.
 
Aby odnaleźć wspólnotę z Bogiem trzeba iść tylko jedną drogą, a jest nią: JEZUS.
 
Życzę ci i modlę się o to, abyś również ty, mój przyjacielu, odnalazł błogosławieństwo i bogatą wspólnotę z Jezusem.

Copyright < 2015 traktat.nu - www.traktat.nu - traktat@crossmail.se
 


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści