IMIĘ JEZUS - KLUCZ DO BOGA

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

IMIĘ JEZUS - KLUCZ DO BOGA

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Grzegorz Wąs w Ewangelizacja · 20 Listopad 2017
Tags: KluczdoBoga
IMIĘ JEZUS - KLUCZ DO BOGA

Bóg objawił się Józefowi i powiedział: „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego" (Ewangelia św. Mateusza 1:21).
 
Bóg sam nadał imię dziecku. To cudowne imię skrywa tajemnice i błogosławieństwa. Przez to wspaniałe imię cały świat może doświadczyć wielkiej Bożej miłości.
 
W tym dobrze znanym wersecie jest napisane: ..Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Ewangelia św. Jana 3:16).
UWIERZ W IMIĘ JEZUSA
 
Niekiedy ciężko jest nam zrozumieć Bożą miłość i łaskę, która jest dostępna dla ciebie i dla mnie. ale jest coś. co pomoże nam podejść do Niego w wierze i ufności. Coś, na czym zawsze możemy polegać - jest to imię Jezus.
 
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dzieje Apostolskie 4:12).
 
„... (Jezus) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszystkie imię” (List do Filipian 2:8.9).
 
„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Ust do Rzymian 10:13)-a imieniem Pana jest Jezus.

 
IMIĘ JEZUS - KLUCZEM
 
Imię Jezusa możemy porównać do klucza, który otwiera nam drzwi.
 
Klucz jest symbolem dostępności różnych możliwości i przywilejów. Ten, kto go posiada, może z nich dowolnie korzystać.
 
Możemy sobie również pomyśleć, że imię Jezus jest jak klucz do samochodu. Wkładasz go do stacyjki, przekręcasz, i... co dzieje się pod maską samochodu? Prąd płynie i zaczyna uruchamiać różne komponenty. Silnik zaczyna się kręcić, pompy rozpoczynają pracę. Silnik zaczyna żyć i startuje.
 
Może nie zawsze rozumiemy ten mechanizm, ale kiedy przekręcamy kluczyk od samochodu, on zapala, a my możemy jechać. To wszystko dzieje się poprzez jeden mały, nieznaczny klucz - kawałek metalu lub plastiku.
 
Coś podobnego dzieję się w niebie u Boga, poprzez siłę w imieniu Jezusa. To imię porusza serce Ojca (Boga). To imię porusza również serce Zbawiciela (Jezusa). On zmarł za nas na krzyżu Golgoty i wylał swoją krew za nasze grzechy. W ten sposób nasze grzechy zostały przebaczone i dzięki temu pewnego dnia pójdziemy do nieba.
 

IMIĘ JEZUS - BOŻA ŁASKA
 
Dzisiaj Jezus siedzi po prawicy Boga i słyszy wszystkie modlitwy, które w wierze i ufności zanosimy do Niego. On (Jezus) słyszy również nasze najmniejsze westchnienie: „Jezu, pomóż mi! Jezu, zbaw mnie! Jezu, zmiłuj się nade mną".
 
 
Jeżeli modlisz się do Jezusa, dane ci będzie przeżyć niebiańską łaskę i błogosławieństwo w twoim sercu już tutaj, na ziemi, i będziesz zbawiony. Twoje grzechy będą przebaczone i narodzi się nowe życie w twoim sercu.

Nikt nie może całkowicie zrozumieć Boga. ale w zupełności możemy polegać na tym, co On nam obiecał w swoim Słowie, czyli w Biblii.
 
Bóg ustanowił próg do zbawienia tak nisko, a droga do Niego jest tak łatwa, że nikt, nawet najsłabszy lub najmniejszy na świecie człowiek, nie zabłądzi na niej i nie zginie.

 
ZWRÓĆ SIĘ DO JEZUSA
 
W ten sposób - w Jezusie Chrystusie - Bóg pokazał swoją wielką łaskę i dobroć dla ludzi.
 
„Albowiem łaską zbawienijesteścieprzez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kio nie chlubił" (List do Efezjan 2:8,9).
 
Sięgnij po życie wieczne! Wzywaj pomocy w imieniu Jezusa, a będziesz zbawiony! Bóg kocha właśnie ciebie i pewnego dnia chce ciebie widzieć w niebie razem z Jezusem!

Copyright C 2011 traktat.mi - ww w.traktat.nu - traktat@crossmail.se


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści