imiona - Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

imiona

SŁUŻBY

Imiona hebrajskie dopuszczone do użytku na terenie Polski przez Komisję Kultury Języka
Komitetu Językoznawstwa PAN i zaakceptowane do nadawania przez rodziców dla swoich dzieci.


MĘSKIE:
Abdon - /ebed – sługa, niewolnik/
Abel - /habel – lekki wiatr, dech/
Abraham - /ojciec narodu, mnóstwa, zastępów, tłumu/
Adam - /adhamah – ziemia, (lub z arab. adama – łączyć się); imię Adam oznaczałoby: człowiek z
ziemi powstały/
Ananiasz - /Hananja – Jahwe jest łaskawy, łaska Boża/
Ariel - /Ariel – lew Boży, albo ogień Boży/
Aron - /Aharon – proroczy, natchniony/
Beniamin - /ben-jamin – syn prawej ręki, syn umiłowany/
Daniel - /Daniel – Bóg osądził, Bóg jest sędzią/
Dawid - /dod – godny kochania, lub dud – kochanie/
Efraim/Efrem - /ephraim – podwójnie płodny/
Eliasz - /El-ijahu – Pan mój wielki, Jahwe, jest moim Bogiem/
Elizeusz - /Elisza – komu Bóg jest zbawieniem/
Emanuel - /im-anu-el – Bóg jest z nami/
Ezechiel - /Jechezquel – Bóg jest moją mocą/
Gabriel - /Gabhri-el – mąż silny, człowiek boży, albo Bóg jest moim męstwem/
Gedeon - /Gidhon – drwal, rozbijacz, burzyciel/
Izaak - /Jishak – Bóg uśmiechnął się/
Izajasz - /jesza-Yahu – Bóg ocala/
Jakub - /Jaaqob – trzymający za piętę/
Jan - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Janusz - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy /
Jeremi - /Irmejahu, Jirmejah – wywyższony przez Boga /
Jeremiasz - /Irmejahu, Jirmejah – wywyższony przez Boga/
Joachim - /Jehojaqim – Bóg wzmocni, podniesie, wywyższy/
Joel - /Joel – Pan jest Bogiem/
Jonasz - /Jonah – gołąb/
Jonatan - /Jonathan – boży dar/
Jordan - /Yarden (yeor-Dan) – rzeka Dan/
Jozafat - /Jehoszafat – Bóg sądzi/
Józef - /Joseph – niech Bóg pomnoży/
Łazarz - /Eleazar, El – Bóg i azar – pomógł, wspomógł/
Maciej - /Mattayah – dar Boga/
Malachiasz - /Mal’akijah – posłaniec, zwiastun Boga/
Manuel - /im-anu-el – Bóg jest z nami/
Mateusz - /Mattitjah – dar Boga/
Melchior - /melki-or – król (Bóg) jest światłością, król swiatłości/
Michał - /mika-el – któż jest jak Bóg, Bogu podobny/
Natan - /Nathan – Bóg dał/
Noe - /Noah – odpoczywać, być spokojnym (odpoczynek, spokój)/
Rafał - /Raphael – Bóg (go) uzdrowił, uleczył/
Ruben - /Ruben – oto syn/
Salomon - /szalom – pokój, spokój/
Samson - /Szimszon – słoneczny, przenośnie nieprzezwyciężony/
Samuel - /Szemuel, szemu – imię, el – Bóg, czyli imię Boga/
Serafin - /seraphim – płonący, palący/
Symeon - /Szimhon – Bóg wysłuchał/
Szaweł - /Szaul – wybłagany, wyproszony, pożądany/
Szymon - /Szimhon – Bóg wysłuchał/
Tadeusz - /taddai – człowiek o szerokiej piersi, odważny, mądry, przebiegły/
Tobiasz - /Towijjah – Bóg jest moim bogactwem/
Tomasz - /teoma – bliźniak/
Uriasz - /urija(h) – Bóg jest moim światłem/
Zachariasz - /Zakharjah – Bóg pamięta/
Zacheusz /Zakkay, Zakharjah – Bóg pamięta/
IMIONA HEBRAJSKIE W POLSCE


ŻEŃSKIE:
Aneta - /hannah – łaska/
Anita - /hannah – łaska/
Anna - /hannah – łaska/
Beniamina - /żeńska forma ben-jamin – syn prawej ręki, umiłowany syn (córka prawej ręki,
umiłowana córka)/
Dana - /Daniel – Bóg osądził, Bóg jest sędzią/
Daniela - /Daniel – Bóg osądził, Bóg jest sędzią/
Debora - /debhora – pszczoła/
Eleonora - /Eleonora – Bóg jest moją światłością/
Eliza - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Elza - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Elżbieta - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Emanuela - /im-anu-el – Bóg jest z nami/
Estera - /Ester – gwiazda/
Ewa - /hawwa - dająca życie, matka/
Gabriela - /Gabhri-el – mąż silny, człowiek boży/
Halszka - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Hanna - /hannah – łaska/
Izabela - /Izebel, Jezabel, Isabel – przez Boga wywyższona/
Jana - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Janina - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Joachima - /Jehojaqim – Bóg wzmocni, podniesie, wywyższy/
Joanna - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Józefa - /Joseph – niech Bóg pomnoży/
Józefina - /Joseph – niech Bóg pomnoży/
Judyta - /Jehudith – Żydówka/
Lenora - /Eleonora – Bóg jest moją światłością/
Magda - /magdala – wieża, pochodząca z magdali, pochodząca z wieży/
Magdalena - /magdala – wieża, pochodząca z magdali, pochodząca z wieży/
Manuela - /im-anu-el – Bóg jest z nami/
Maria - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/
Mariola - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/
Marta - /marta - pani, gospodyni (domu)/
Maruta - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/
Maryla - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/
Maryta - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/
Marzena - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/
Michaela - /mika-el – któż jest jak Bóg, Bogu podobny/
Michalina - /mika-el – któż jest jak Bóg, Bogu podobny/
Rachela - /rahhel – owca, przenośnie: cierpliwa/
Rafaela - /Raphael – Bóg (go) uzdrowił, uleczył/
Rebeka - /Riwqua(h) – 1) spojenie, połączenie, 2) tłusta, 3) czarująca/
Ruta - /Ruth – przyjaźń/
Salomea - /szalom – pokój/
Sara - /Szara(h) – księżna, znakomita/
Serafina - /seraphim – płonący, palący/
Symona - /Szimhon – Bóg wysłuchał/
Tamara - /tamar – palma daktylowa/
Zuzanna - /szoszanna(h) – lilia, lotos/
IMIONA HEBRAJSKIE W POLSCE

Imiona hebrajskie dopuszczone do użytku na terenie Polski przez Komisję Kultury Języka
Komitetu Językoznawstwa PAN i zaakceptowane do nadawania przez rodziców dla swoich dzieci.
Opracował: Rafał Kowalewski
Ściągnięto z serwisu http://kzbb.org


Wróć do spisu treści