Uwierz Bogu - Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

Uwierz Bogu

Uwierz Bogu
Uwierz Bogu
Uwierz
Wierzę w chrześcijaństwo tak, jak w słońce: nie tylko dlatego, że je widzę, lecz także dzięki temu, że widzę wszystko pozostałe.
— C. S. Lewis
Prawdziwa nadzieja wymaga solidnego, konkretnego fundamentu. Jak wyjaśnia autor Listu do Hebrajczyków: "Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne" (Hebrajczyków 11:1). Bez naszej wiary w Boga — i naszą z Nim relację — jako naszego fundamentu, moglibyśmy równie dobrze pokładać nadzieję w Świętym Mikołaju albo jakiejś aplikacji.
Zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie te abstrakcyjne idee, jak wiara, mogą wydawać się oderwane od rzeczywistości i problemów jakie być może przeżywasz. Jednak może wiara nie jest abstrakcyjna. Może jest jedynym stabilnym fundamentem w czasie, kiedy wszystko jest niestabilne. Apostoł Paweł sformułował to w następujący sposób: "przeciwności wyrabiają wytrwałość, wytrwałość siłę charakteru; siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany" (Rzymian 5:3-5).
Oto jak rozumiem przejście Pawła od problemów do bliskości z Bogiem: Kiedy doświadczamy trudnych chwil, łapiemy Boga za Słowo i ufamy, że On ma wszystko pod kontrolą, zmierzając do jakiegoś konkretnego celu. Zatem nie ustajemy, polegając na Nim. Kiedy tak idziemy naprzód, godzina za godziną, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, stajemy się silniejsi. Nasza wiara wzrasta, stajemy się dojrzalsi, mocniej ufamy Bogu. W miarę jak stajemy się silniejsi, wierzymy w dobroć Boga bardziej niż w okoliczności. Uczymy się wierzyć w Boże obietnice.
Wiara w Boga może być twoim pewnym fundamentem.
Jeśli nadal chcesz wierzyć, to Bóg wesprze cię w twoich wysiłkach, by uwierzyć. Nawet gdybyś cisnął swoją Biblią przez pokój i pogroził Bogu pięścią lub kwestionował Go tak, jak robił to Habakuk, Bóg uszanuje gorliwą szczerość twoich poszukiwań. Jeśli naprawdę chcesz doświadczyć bliskości Boga i jego troski o ciebie w chwili, gdy przechodzisz próby — i potrzebujesz Go bardziej niż czegokolwiek — to On będzie ci towarzyszył na każdym kroku.
Pomódl się: Boże, wybieram wiarę w Twoją dobroć i miłość. Wierzę w Jezusa, Twojego Syna i to, co On zrobił, by mnie zbawić. Czy staniesz się fundamentem mojego życia?
Wróć do spisu treści