blog pastora - Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

Codzienne wyznanie

TWÓJ JĘZYK JEST BARDZO POTĘŻNY Instrumentem. MOŻE ON ALBO WYWOŁAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Z NIEBA LUB PRZYNIEŚĆ PRZEKLEŃSTW (PORAŻKę) W twoim ŻYCIU. BIBLIA MÓWI: " „Język ma władzę nad śmiercią i życiem, jak się go używa, takie się spożywa owoce”
(KSIĘGA PRZYSŁÓW 18:21).
Andrzej Kurzawski | 26/3/2019

Słowa Zachęty

Słowa Zachęty
„To wszystko, co słyszałeś i byłeś świadkami onego dnia, sprawię, że objawienia, które tobie objawię, pozostaną.
Kiedy zaczniesz rozumieć idąc za mną, twoje obdarowania będą miały coraz większy wpływ i będę podnosił cię w moim Autorytecie,
w miejscu, w którym zaczniesz być używany przeze mnie.
I użyję cię, aby uwolnić innych.
Więc teraz przygotuj się i zapomnij o minionych dniach, bo właśnie pokażę ci, jak chodzić Moimi chwalebnymi drogami.
A kiedy zrozumiesz moją Łaskę ile ona dla ciebie zrobiła, wtedy zaczniesz krzyczeć z innymi,
Jestem Wolny, Jestem Wolny, Jestem Wolny!”
Andrzej Kurzawski | 22/3/2019

CZAS WOJNY

Jest duchowa walka i każdy wierzący jest żołnierzem w armii Bożej.
Bycie nieprzygotowanym na wojnę może rodzić niebezpieczeństwo.
Jesteśmy wyposażeni przez Boga do zwycięstwa w każdej dziedzinie naszego życia.
Poznanie tej prawdy przychodzi przez Słowo Boże dzięki objawieniu Ducha Świętego.
Ważne jest, aby uaktywnić naszą postawę.
Andrzej Kurzawski | 23/11/2017

DROGA DO BOGA

Jak odnajdę Boga?

To pytanie zadaje sobie wiele ludzi. Może łatwiej byłoby zapytać: „Jak Bóg odnajdzie mnie?". Biblia bardzo jasno udziela odpowiedzi i wyraźnie pokazuje, jak odnaleźć Boga.
Dla Boga nie ma nic ważniejszego niż spotkać ciebie i mnie w Swojej łasce. Bóg pokazał Swoją miłość do nas, kiedy wysłał na świat swojego jedynego Syna, aby odnalazł ludzi - właśnie ciebie i mnie.
Oczywiście, aby odnaleźć Boga, trzeba Go szukać według Jego woli.
Grzegorz Wąs | 22/11/2017

IMIĘ JEZUS - KLUCZ DO BOGA

Bóg objawił się Józefowi i powiedział: „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego" (Ewangelia św. Mateusza 1:21).

Bóg sam nadał imię dziecku. To cudowne imię skrywa tajemnice i błogosławieństwa. Przez to wspaniałe imię cały świat może doświadczyć wielkiej Bożej miłości.

W tym dobrze znanym wersecie jest napisane: ..Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Ewangelia św. Jana 3:16).
Grzegorz Wąs | 20/11/2017

Widząc siebie w lustrze Słowa Bożego

Czy wiesz kim naprawdę jesteś w Jezusie Chrystusie? Czy wiesz kim się stałeś w momencie swojego nowego narodzenia?Czy wiesz jaki masz autorytet? Czy wiesz że pomimo tego iż jesteś nowo narodzonym człowiekiem, dopóki nie będziesz miał pełnej świadomości co to oznacza, jaki masz teraz autorytet i kim jesteś to pewne rzeczy po prostu nie będą działać?
Andrzej Kurzawski | 29/5/2017
Wróć do spisu treści