Kazanie

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

Abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali

2 Koryntian 6:1 „ A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali ”.
Pewnego razu rozmawiałem z człowiekiem, który doszedł do wniosku, że „łaska ogłupia”. Na potwierdzenie swojej tezy przytoczył wers z księgi Kaznodziei Salomona 8,12: „Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego”.
Andrzej Kurzawski | 19/11/2013
Wróć do spisu treści