Codzienne wyznanie

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

Codzienne wyznanie

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Andrzej Kurzawski w codzienne wyznanie · 26 Marzec 2019
Tags: codziennewyznanie
TWÓJ JĘZYK JEST BARDZO POTĘŻNY Instrumentem. MOŻE ON ALBO WYWOŁAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Z NIEBA LUB PRZYNIEŚĆ PRZEKLEŃSTW (PORAŻKę) W twoim ŻYCIU. BIBLIA MÓWI: " „Język ma władzę nad śmiercią i życiem, jak się go używa, takie się spożywa owoce
(KSIĘGA PRZYSŁÓW 18:21).

Pierwsze wyznanie
 
Codzienne wyznanie DOTYCZĄCE RODZINY:
 
1.      Boża łaska powoduje, że Ja i moja rodzina wzrastamy coraz bardziej w bożą obfitość (Psalm 115:14).

2.      (Wyznanie męża):
-  Moja żona jest błogosławiona i bardzo uprzywilejowana wśród kobiet (Ew. Łukasza 1:28).
-   Ona jest zacną kobietą, która prosperuje we wszystkim, co robi w domu, pracy, w biznesie i w innych sprawach (Księga Przysłów 31:10-31).
-   Moja relacja z moją żoną jest dobra; razem uzyskaliśmy łaskę Pana (Księga przypowieści 18:22).

3.      (Wyznanie żony):
-   Mój mąż jest błogosławiony i bardzo uprzywilejowany wśród ludzi, ponieważ Bóg jest z nim (Genesis 39:2; Łukasza 1:28).
-   Siedzi w miejscach zaszczytnych  wśród innych przywódców (Księga Przysłów 31:23).

4.      Moje dzieci są błogosławione i uprzywilejowane w oczach Boga. Są uzdolnione i mądre, i stoją w miejscach zaszczytnych (Daniel 1:4-5, 9).

5.      Na podobieństwo Jezusa, moje dzieci wzrastają w mądrość przez Bożą Łaskę i w szacunku wśród ludzi (ew. Łukasza 2:52; 1 Samuel 2:26; 16:22).


wyznanie DOTYCZĄCE BOŻEJ OCHRONY:
1.     Wyznaje, że jestem jak góra Syjon, która się nie zachwieje, ponieważ ufam Panu i Pan jest moją ochroną (Psalm 30:5-6; 32.7).
2.     Pan udzielił mi długiego życia i łaski oraz strzeże mojego duch przed zniszczeniem (PBG Job 10:12).
3.     Wyznaje, że bez względu na to, co się dzieje wokół mnie, mam przymierze pokoju z Bogiem i jego miłość, życzliwość i powodzenie nigdy nie odejdzie ode mnie (Izajasza 54:10,14-17; 1 Samuel 25:6).
4.     Bóg otacza i chroni mnie łaską jak Tarczą (PBG Psalm 5:12).
5.     Strach nie może rządzić w moim życiu, ponieważ Bóg jest ze mną (K. Joz. 1:5 ).
6.     Moi wrogowie nie mogą mnie przezwycięży, ponieważ Pan upodobał sobie mnie (Psalm 118:7).
                   Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści