Podejmując walkę - zwyciężasz!

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

Podejmując walkę - zwyciężasz!

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Andrzej Kurzawski w Słowa zachęty · 4 Kwiecień 2020
Tags: PodejmującwalkęzwyciężaszAndrzejKurzawski
Podejmując walkę - zwyciężasz!
Strach, lęk. Jedna z najpopularniejszych broni wroga, której używa przeciwko nam.  Martwienie się, niepokój, strach… mogą nas przytłoczyć gęstym cieniem ciemności, kontrolując każdy nasz ruch i każdą decyzję.
Tak wiele szaleństwa dzieje się dzisiaj wokół nas - wojny, konflikty, prześladowania, przemoc, przestępczość, klęski żywiołowe, terroryzm, niepewność gospodarcza, bezrobocie, podziały, choroby, śmierć. Boimy się o przyszłość naszych dzieci, boimy się o nasze rodziny, boimy się o naszą przyszłość finansową, boimy się o nasze bezpieczeństwo.  Lista jest długa… długa.  Jest naprawdę wiele rzeczy, o które moglibyśmy się martwić.
Rzeczywistość mówi nam jednak, że tak wiele z tego, czym się martwimy, nigdy się nie zdarzy.  Życie pod ciężarem „co, jeśli” jest trudnym miejscem do zamieszkania.
Przez lata walczyłem ze strachem i zamartwianiem.  Ale z czasem zacząłem odkrywać, że rzeczy, które kiedyś posłałyby mnie w niespokojną spirale, nie miały już takiego samego efektu.  Nie stało się to szybko, ale przez dni, miesiące, lata …Czytam słowa - życia - prawdy.  Zanurzając się w nim na okrągło, modląc się na głos.  Jak długo?  Dopóki słowo nie zastąpi inne myśli w mojej głowie, z którymi walczyłem.  Nie ma nic magicznego w słowach i wersetach, ale jest przez nie moc, ponieważ są słowami Boga.
1.     Izajasza 41:10 Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.
2.     1 Jana 4:18 W miłości nie ma bojaźni; doskonała miłość wyklucza bojaźń, gdyż bojaźń zawsze zakłada karę. Każdy więc, kto żyje bojaźnią, nie jest jeszcze doskonały w miłości.
3.     Psalm 94:19 Ilekroć troski mnożą się w mym sercu, tylekroć Twa pociecha uspokaja mą duszę.
4.     2 Tymoteusz 1:7 Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością.
5.     Psalm 23:4 I choćbym musiał zstąpić w otchłań bez światła, nie zlęknę się niczego, bo Ty jesteś przy mnie. Twój kij i laska pasterska są mi pokrzepieniem.
6.     Przypowieści Salomona 12:25 Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela.
7.     Mateusza 6:34 Nie troszczcie się tedy o dzień jutrzejszy: jutro zatroszczy się samo o siebie. Każdy dzień ma dosyć swojego strapienia.
8.     1 Piotra 5:6 Tak więc ukórzcie się pod mocną ręką Boga, a Bóg wywyższy was za to w odpowiedniej chwili.
7  We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was.
9.     Izajasza 35:4 Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was!
10.  Marka 6:50 bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A On zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, Jam jest, nie bójcie się.


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści