MODLITWA I POST

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

MODLITWA I POST

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Andrzej Kurzawski w Modlitwa i post · 5 Styczeń 2020
Tags: modlitwaipost


CZAS POSTU I MODLITWY
Zachęcam do postu i modlitwy w okresie od 6 do 8 stycznia bieżącego roku.
Pragniemy aby proroctwa i Boże obietnice stały się rzeczywistością w naszym kościele.
Potrzebujemy wzrostu  duchowego który jest początkiem wszelkich przemian w służbie w Królestwie Bożym.
Mam nadzieje że poniższe wskazówki pomogą w zrozumieniu czym jest post i jakie rezultaty przynosi. Przed przeczytaniem poniższych wskazówek przestudiuj 58 rozdział Księgi Izajasza i przyłącz się do postu.  
Post.. Czym on jest ?
Można mieć różne spojrzenia na temat postu ale kiedy studiujemy 58 rozdział Księgę Izajasza, obraz postu staje się klarowniejszy.
 Bóg pragnie zwrócić uwagę na to co w Jego oczach jest ważne.
Post w którym nie załatwia się swoich spraw  ale:
1.     Rozwiązuje się bezprawne więzy… Czym są te więzy ?
a.      Życie problemami  …
b.     Życie przeszłością
c.      Lęk przed przyszłością  
Psalmów 37:5  Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.
2.     Powrozy jarzma… Czym są ?
a.      Przyzwyczajenia
b.     Złe nawyki
c.      Złe przekonania
d.     Nałogi
3.     Wypuszcza na wolność uciśnionych
a.      Przebaczasz i żyjesz przebaczeniem
b.     Budujesz  relacje z innymi ludźmi
c.      Przełamujesz  bariery
4.     Podzielisz się chlebem
a.      Nakarmisz głodnego i…
Podzielisz się miłością nadzieja i wiarą
b.     Bezdomnego przyjmiesz do domu i…
Wskażesz dom królestwa Bożego w którym żyjesz
c.      Nagiego przeodziejesz w odzież ..i  
Żyjącego w beznadziejności - przywdziejesz  w sprawiedliwość w która zostałeś przyodziany ...
d.     Będziesz wrażliwy na potrzeby ludzi z kościoła
Rezultat postu
1.     Wówczas światło Bożego życia wypełni Cię, w każdym aspekcie Twojego jestestwa. Stajesz się wtedy podobny do Niego.  Jezus nie przeszedł bowiem  aby Mu służono,   ale przyszedł służyć innym. Odrywa  Cię to  od egocentryzmu i zwraca uwagę na potrzeby innych.
2.     Wówczas nastąpi uzdrowienie;
a.      Na poziomie duchowym, w którym odnajdujesz to kim naprawdę jesteś.  
b.     Na poziomie ciała, ponieważ uzdrowienie ma swój początek  w duchowej sferze człowieka.
3.     Twoja sprawiedliwość czyli to kim się stałeś w Nim otwiera przed Tobą drzwi i to co było niemożliwe staje się możliwe. Bóg  staje na straży twojego życia ponieważ owoce Jego obecności będą szły za Tobą.
4.     Wówczas odpowiada na Twoje wołanie ponieważ to system wartości ulega przemianie co za tym idzie nie Twoje potrzeby ale potrzeby w służeniu innym staja się główną wartością.
5.     Post to nie okres zamknięty w czasie, trzech dni, tygodnia, ale okres postu staje się częścią dalszej podróży. Jest to wejście na wyższy  poziom dojrzałości w Jezusie Chrystusie. Post  ma za zadanie zerwanie ze złymi cechami charakteru i  utrwalenie dobrych cech Chrystusa w życiu wierzącego. Czas postu to nie tylko zwrócenie uwagi Boga na potrzeby wierzącego ale droga do dojrzałości.  


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści